Banícky spolok Spiš

Slovenská verzia | English version
Povolenie zbierky (PDF)

Banícka verejná zbierka 2020 - Spišská Nová Ves

Dátum začatia zbierky: 1.8.2020 (Registrované číslo zbierky: 805-2020-010934)
Osobitný účet zbierky - PRIMA BANKA SP.NOVÁ VES

SK15 5600 0000 0034 4653 3008
Facebook mesta Spišská Nová Ves

Facebook Košického samosprávneho kraja

Článok z Ička 8/2020